Predstavujeme Vám STEKO

Stále viac ľudí si želá nové a lepšie bývanie. To so sebou samozrejme prináša nutnosť nového spôsobu výstavby. Ľudia chcú dobré a masívne domy, kladú dôraz na vysokú kvalitu bývania a nízke prevádzkové náklady. Chceme stavať tak, aby kvalita nášho bývania mala vysokú úroveň a zároveň nijako neobmedzovala možnosti ďalších generácií. Tento nový trend je šetrný a ohľaduplný nielen v dnešnej dobe, ale berie ohľad aj na budúcnosť. Zlučuje v sebe nové obnoviteľné zdroje s najnovšími technológiami a harmonicky spája ekonomiku s ekológiou.

STEKO nám ukazuje, že je možné stavať inak a lepšie: Jednoduchšie, s nižšími nákladmi, s ohľadom na životné prostredie a zdravie človeka. Vysoká kvalita pritom zostáva zachovaná. STEKO je stavebnicový systém najmodernejšej konštrukcie na vysokej technickej úrovni, ktorý nepodlieha vplyvu času a tým samozrejme spĺňa náročné požiadavky na stabilitu, stálosť, komfort a kreativitu. Všetkým stavebníkom, projektantom a statikom sa týmto predstavuje stavebný systém, ktorý otvára úplne nové dimenzie. Ešte nikdy nebolo také jednoduché stavať vysoko kvalitné a masívne domy, ktoré aj pri svojej vysokej kvalite zohľadňujú tak životné prostredie, ako aj zdravie človeka.

Systém STEKO
Systém STEKO
Systém STEKO
Systém STEKO

STEKO – jednoduchý nápad, kreatívne riešenie

Steko je stavebný systém, ktorý spája prednosti murovanej steny a drevenej stavby. Základným prvkom tohto nového stavebného systému sú praktické drevené moduly, ktoré sa veľmi jednoducho spájajú vedľa seba aj na seba. Vnútorné a vonkajšie steny, ktoré takto vznikajú, sú nosné a zároveň deliace. Moduly STEKO sa vyrábajú v rôznych výškach, dĺžkach s rôznymi povrchovými akosťami.

STEKO – steny môžete bez problémov kombinovať s dostupnými oknami, dverami, ale aj so stropnými a strešnými konštrukciami. Kombináciou STEKO stien a normalizovaných doplnkových prvkov vzniká jednoduchý, celistvý a hodnotný stavebný systém.

Slobodná voľba pri Vašom plánovaní

Vďaka STEKO modulom sa znížia Vaše náklady pri projektovaní a viac sa uplatnia Vaše tvorivé schopnosti Pri plánovaní pomocou CAD: „ Computer Aided Design“ sa pracuje s veľmi jednoduchým základným rastrom a vďaka citlivému rozdeleniu (16 cm vodorovne a 8 zvislo) je k dispozícii veľký priestor na tvorivosť. Stena, ktorá je vytvorená novým spôsobom, tvorí staticky kompaktnú jednotku s pevným spojením. Pri ďalších úpravách vnútorných priestorov a vonkajšieho vzhľadu má človek pri svojom plánovaní a bývaní maximálnu voľnosť. V interiéri môžu zostať steny priznané (viditeľné moduly), alebo môžu byť obložené obvyklými materiálmi na povrchovú úpravu stien – sadrokartón, drevo. Vonkajšia fasáda môže byť zateplená s odvetraným obkladom, alebo kontaktná s fasádnou omietkou. STEKO totiž šetrí čas a peniaze. Je to jednoduché – menej pracovných postupov – menej rezov – zjednodušenie plánovania a realizácie – úspora peňazí.

Stavebný systém STEKO je vhodný nielen pre Vaše bývanie, ale aj pre komunálne stavby, poľnohospodárske a priemyselné objekty a pre nebytové priestory. Drevené moduly sa tak isto výborne hodia pre takzvané stavby na prechodnú dobu, to znamená pre účely veľtrhov, javištia, ale aj pre rôzne rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, predeľovanie miestností alebo priestorov, alebo ako výplne skeletových konštrukcií.

Systém STEKO
Systém STEKO
Systém STEKO
Systém STEKO

Efektívnejší spôsob výstavby

Moduly a ostatné súčasti systému sú dodávané z výroby na paletách. Potom, ako sú na základ nakotvené vodiace prahy, skladajú sa na seba STEKO moduly jednoducho, rýchlo, kus po kuse bez toho, aby bolo nutné použiť drahú techniku a žeriavy. Bez malty, cementu alebo lepidla tak vznikne za dva – tri dni kvalitný dom. Stropné prvky sa ukladajú na STEKO stenu uzavretú vencom.

Inštalácia elektrických rozvodov sa môže robiť už počas stavby steny, alebo neskôr. Zároveň je možné začať s osadzovaním dverí a okien. Dvere a okná sa osadzujú do vopred pripravených presných otvorov, zakončených systémovými prvkami. Styky okna a steny sú prelepené nepriedušnou páskou, čo zaručuje tesnosť objektu.

Ešte stále sa stretávame s tvrdením, že individuálny spôsob výstavby a priemyselná výroba sa nedajú zlúčiť. STEKO odbúrava tento predsudok a ukazuje nám, že výhody týkajúce sa nákladov a logistiky priemyselnej výroby môžeme veľmi dobre využiť aj pri individuálnom a tvorivom spôsobe výstavby. Moduly STEKO sú sériovo prefabrikované. Odosielajú sa rovno zo skladu a ich transport a montáž sú veľmi jednoduché. Napriek skutočnosti, že sa STEKO dômyselne riadi priemyslovou logikou, nijak neuberá z Vašich možností kreativity a voľnosti.

Okná a dvere sa jednoducho osadzujú do STEKO stien, ktoré sú pripravené pomocou lemovacích prvkov.

STEKO vytvorí zdravú klímu vo Vašom dome

Medzi stenami STEKO sa budete cítiť ako ryba vo vode. Vďaka vysokému podielu suchého masívneho dreva prírodných izolačných materiálov STEKO steny „dýchajú“ a sú difúzne priepustné. V porovnaní s obvyklým spôsobom výstavby nepotrebujú STEKO steny parozábranu, čím zabezpečujú prirodzené vyrovnávanie teplôt ako v lete, tak aj v zime. Póry a bunky masívneho dreva regulujú teplotu a vlhkosť –  presne tak, ako to prebieha v ľudskej pokožke. Masívna stena STEKO tak v zime slúži ako zásobník tepla a v lete udržuje vnútorné priestory príjemne chladné. V spojení s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami tak vzniká neporovnateľne príjemná a zdravá klíma pre bývanie. Steny teda vytvárajú tepelnú pohodu, čo je nevyhnutné k dosiahnutiu príjemného pocitu tepla v domove.

Netreba sa obávať nepríjemnej vlhkosti, ktorú často po dlhé roky pociťujeme v novostavbách. Moduly STEKO sa skladajú z čistého masívneho dreva a štruktúra steny je taká, že nie je potrebné používať akékoľvek prostriedky pre údržbu a ochranu dreva. Aj toto je veľmi dôležitým príspevkom pre dobrú pohodu Vášho bývania.

Systém STEKO bol vyvinutý v laboratóriách univerzít a vysokých škôl a bol dôkladne testovaný v oblastiach statiky, tepelnej techniky, akustiky, požiarnej odolnosti a zemetrasenia.

STEKO je investícia do životného prostredia

STEKO pracuje s masívnym drevom. Toto drevo sa získava zo starostlivo udržiavaných lesov, dobre chrániacich svoje zdroje. Drevo ako jedinečný stavebný materiál behom svojho rastu produkuje kyslík a ukladá oxid uhličitý a veľmi cenným spôsobom tak prispieva  k redukcii skleníkového efektu v atmosfére. Okrem toho je drevo takým stavebným materiálom, ktorý pre vznik stavby spotrebuje najmenej energie a behom používania zaručuje nízke vedľajšie náklady a náklady na údržbu. A nakoniec: STEKO – moduly z masívneho dreva môžu byť kedykoľvek bez problémov použité.

Už hrubá stavba zo STEKO modulov vykazuje vynikajúce tepelno – izolačné vlastnosti. Izolácia z exteriéru ešte dodatočne zvyšuje kvalitu tepelnej ochrany a predurčuje tak systém STEKO pre stavby s minimálnou energetickou náročnosťou: nízkoenergetické domy a pasívne domy.

Vynikajúce tepelno – izolačné vlastnosti sú výsledkom intenzívnych a systematických vývojových prác prevádzaných v skúšobných laboratóriách a stavebnej praxi. (d = hrúbka vonkajšej izolácie)

Porozprávajme sa o Vašich nápadoch

Vaše otázky týkajúce sa plánovania, spôsobu použitia, konštrukcie, predaja, dodacej doby a montáže Vám radi individuálne zodpovieme. Samozrejme Vám poskytneme detailne prepracované podklady ku konštrukčným a stavebno-fyzikálnym témam.

Ak máte záujem o ďalšie informácie o stavebnom systéme STEKO kontaktujte nás a dohodnite si s nami termín.

Ako to prebieha?